Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86

Приложение №2 - Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест" за 2024 г.

Дата на публикуване: Jan 8, 2024