Дата на публикуване:

Справка-декларация за ДДС (Приложение № 13 към чл. 116, ал. 1 от ППЗДДС)

Nov 24, 2020