Дата на публикуване:

VIES-декларация (Приложение № 14 към чл. 117, ал. 1 от ППЗДДС)

Nov 24, 2020