СЪДЪРЖАНИЕ

Вноски за допълнително задължително пенсионни осигуряване (ДЗПО) внасяте върху доходите, за които дължите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване. Доходът, върху който внасяте осигурителни вноски за ДЗПО, трябва да е не по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход и не по-голям от максималния месечен на осигурителния доход. Законът за бюджета на ДОО определя минимума и максимума за всяка година. Вижте Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Изключение: Вноски за ДЗПО не се внасят върху паричните обезщетения за безработица, за временна неработоспособност и за отглеждане на малко дете, както и за времето на наборна и мирновременна служба. 

Осигурителните вноски са нормативно определен процент от доходите, за които дължите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване. Вижте: таблицата с размерите на осигурителните вноски за 2022 г

Осигурителните вноски за ДЗПО се превеждат едновременно с осигурителните вноски за ДОО по съответната сметка за ДЗПО в НАП.

  • Ако работите на трудов договор, работодателят ви прави вашите вноски.
  • Ако работите на граждански договор, вноските може да направи работодателят ви или вие.
  • Ако се самоосигурявате, вие плащате вноските си.

Вижте Банкови сметки и Приоритетно погасяване на задължения за ДЗПО.

Допълнително задължително пенсионно осигуряване,Осигурителен доход – обща страница

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!