Z6_PPGAHG800HT4D06ORDARQMI167
Z7_PPGAHG800HT4D06ORDARQMI1R0

СЪДЪРЖАНИЕ

Законът за хазарта забранява участието в хазартни игри от малолетните и непълнолетните. Също така регламентира редица мерки за защита, които да  намалят или избегнат потенциални негативни икономически, социални и личностни последици от участие в хазартни игри.
Въпреки това, осъзнаваме, че използването на интернет е леснодостъпно в много домакинства, и в тази връзка Националната агенция за приходите, организаторите на хазартни игри и родителите/настойниците трябва да се обединим, за да се гарантира, че малолетните и непълнолетните деца нямат достъп до хазартни игри.
Като допълнителна мярка за безопасност на нашите деца, може да инсталирате софтуерни филтри, които ограничават посещаването на определени уебсайтове и отварянето на определени програми от непълнолетни лица.

 

За повече информация, може да посетите следните сайтове:

Видео препоръки

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!