Z6_PPGAHG800P2Q70QTHM3UH277N5
Z7_PPGAHG800P2Q70QTHM3UH277F3

СЪДЪРЖАНИЕ

Форумът на ЕС за ДДС вече не е активен. Въпреки това, неговите задачи и мисия ще бъдат продължени от Групата за бъдещето на ДДС (GFV) Group on the future of VAT (europa.eu) и Експертната група по ДДС (VEG) VAT Expert Group (europa.eu)

Форумът на ЕС за ДДС е структурирана платформа, която насърчава диалога между държавите членки и представителите на бизнеса, с цел подобряване на практическото прилагане на ДДС законодателството.   

Форумът на ЕС за ДДС е отменен с решение C(2022)7947 на Комисията от 10 ноември 2022 г. 

Форумът на ЕС за ДДС с подновен мандат с решение на Европейската комисия от 16 юли 2018 г. /C(2018)4422

 

Основните проекти на форума са:

Предотвратяване и разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане на ДДС

Административна санкция и лихви

Трансгранично сътрудничество във връзка с ДДС VAT Cross Border Rulings (CBR) (europa.eu)

Бързи мерки

Документите от срещите на Форума на ЕС за ДДС са достъпни в раздел „Комуникационен и информационен ресурсен център“ (CIRCABC) на сайта на Европейската комисия – рубрика  EU VAT Forum Public

 

Членство

Форумът се председателства от представител на Комисията и се състои от най-много 45 членове - по един представител от всяка държава членка и представители на най-много 15 организации от стопанската сфера или данъчните специалисти.
Списък с организациите, представляващи бизнеса, назначени като членове на Форума с тригодишен мандат (от 1 октомври 2015 г.) можете да намерите тук.
 

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!