СЪДЪРЖАНИЕ

В тази рубрика ще намерите информация и документи, свързани с дейността на НАП, като годишни отчети, стратегически планове, утвърдени бюджети по години, резултатие от проучвания, етичен кодекс и други. 

 

 

Оттук можете до изтеглите следните документи:

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница?Благодарим ви за обратната връзка!