Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1K47
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1KC0

СЪДЪРЖАНИЕ

За търговците на горива, предоставили обезпечение, Националната агенция за приходите създава и поддържа: 

Публичен регистър на обезпечения, представени от лица, извършващи сделки с течни горива по чл. 176В, ал. 10 от ЗДДС 

Той се намира в Портала за електронни услуги на НАП и достъпът до него е свободен. 


Вижте: Видовете течни горивата, за които се предоставя обезпечение

Контрол,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!