СЪДЪРЖАНИЕ

Преди да започнете обновяването на софтуера се запознайте с Указание за инсталиране и обновяване на МИО за 2021 г.

Интрастат операторите, които ползват off-line модул МИО (Модул за интрастат оператора), е необходимо да инсталират версията на продукта за 2021 г.

След инсталиране на модула МИО за първи път, потребителското име по подразбиране е „intrastat” и паролаta по подразбиране е “intrastat”. След като влезете в програмата, можете да ги смените по указания в ръководството начин.

При използването на off - line софтуера на НАП (МИО)  и на on-line софтуера (МСО) в полето нето/тегло/кг, десетичната запетая служи за разделяне на килограми и грамове.

 

Софтуер и ръководства за ползване

 

off-line модул МИО (Модул за интрастат оператора) за 2021 г. Версия на български /17,715KB, от 10.02.2021 г./

off-line модул МИО (Модул за интрастат оператора) за 2021 г. Версия на английски /17,715KB, от 10.02.2021 г./

off-line модул за Linux за 2021 г. /17,641KB, от 02.02.2021 г./

Указание за инсталиране и обновяване на МИО за 2021 г. /1,023KB, от 25.01.2021 г. /

Ръководство на потребителя за изготвяне и подаване на Интрастат декларации за 2021 /5,278KB, от 25.01.2021 г./

Конвертор за преобразуване на MS Excel файл в xml файл /327KB, от 19.07.2017 г./

Кратката инструкция за изготвяне и подаване на коригиращи декларации по система Интрастат /1,348KB, от 11.06.2018 г./

Формата на xml файловете на Интарстат декларациите, версия 2022 г.  /454KB, от 22.12.2021 г. /

Ръководство на потребителя за МИО 2021 г.  /2,093KB, от 25.01.2021 г. /

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!