Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GA7
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80S07

СЪДЪРЖАНИЕ

Преди да започнете обновяването на софтуера се запознайте с Указание за инсталиране и обновяване на МИО за 2023 г.

Интрастат операторите, които ползват off-line модул МИО (Модул за интрастат оператора), е необходимо да инсталират версията на продукта за 2022 г.

След инсталиране на модула МИО за първи път, потребителското име по подразбиране е „intrastat” и паролатa по подразбиране е “intrastat”. 

При използването на off - line софтуера на НАП (МИО)  и на on-line софтуера (МСО) в полето нето/тегло/кг, десетичната запетая служи за разделяне на килограми и грамове.
 

 

Софтуер и ръководства за ползване

 

off-line модул МИО (Модул за интрастат оператора) за 2023 г. Версия на български 

off-line модул МИО (Модул за интрастат оператора) за 2023 г. Версия на английски 

off-line модул за Linux за 2023 г. версия на български 

off-line модул за Linux за 2023 г. версия на английски език 

Указание за инсталиране и обновяване на МИО за 2023 г. 

Ръководство на потребителя за изготвяне и подаване на Интрастат декларации за 2022  /7,86 МB, от 16.03.2022 г./

Конвертор за преобразуване на MS Excel файл в xml файл /6877KB, от 04.02.2022 г./

Кратката инструкция за изготвяне и подаване на коригиращи декларации по система Интрастат /1,348KB, от 11.06.2018 г./

Формата на xml файловете на Интарстат декларациите, версия 2022 г.  /454KB, от 22.12.2021 г. /

Ръководство на потребителя за МИО 2022 г.  /2,77 МB, от 16.03.2022 г. /

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!