Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDIO97
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDQOI7

СЪДЪРЖАНИЕ

Електронните касови апарати с фискална памет са вид фискално устройство, което без значение от модела, е свързано директно с Национална агенция за приходите и се използва от търговците за регистриране и отчитане на продажбите/сторно операциите в търговските обекти.

 

Какво е ЕКАФП

ЕКАФП издават хартиен фискален бон, имат фискална памет (ФП), контролна лента на електронен носител (КЛЕН), клавиатура, чрез която се задават различни операции /служебно въвеждане/извеждане на суми, въвеждате на артикули, отстъпки, надавки, баркодове и др./, както и дисплей на които се визуализира информация. Има различни видове стационарни и мобилни касови апарати, множество устройства, които могат да работят в режим „фискален принтер“, такива, които са специализирани за електронна търговия Търговия в интернет и генериране на фискален бон в електронен вид, устройства позволяващи свързването им с Bluetooth и др.

Съществуват специализирани ЕКАФП за регистриране и отчитане на автобусни превози.

 

Кои са одобрените модели ЕКАФП

Преди производителят на ЕКАФП да получи разрешение за разпространение и/или продажба на конкретния модел на пазара, устройството трябва да е изпитано от Българския институт по метрология за съответствие с определените нормативни изисквания. Всички одобрени модели ЕКАФП са изброени в регистър, който се актуализира своевременно от НАП.

Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати ЕКАФП, ФПр и ФУВАС

Регистър на одобрените модели Електронни касови апарати ЕКАФП, ФПр и ФУВАС
05.06.2024

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!