Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL14L1
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL14D5

СЪДЪРЖАНИЕ

Производителите/ вносителите на фискални устройства (ФУ) и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД), могат да изпращат въпросите си относно техническата реализация на връзката между ФУ/ИАСУТД и сървъра на НАП на адрес FDMON@nra.bg  - обслужва се от специалисти, отговарящи за постоянната поддръжка на комуникациите.

За да получите писмен отговор от НАП на въпроси, извън техническата реализация на връзката, използвайте:

установения към момента ред за кореспонденция с НАП, използвайки  форма на писмено запитване, или запитване на адрес nap@nra.bg, подадено с електронен подпис и входирано в деловодството на НАП.

Освен писмен отговор, Вие може да получите консултация на място от експерти всеки четвъртък от 14.00 ч. до 16.00 ч. в дирекциите ОУИ в:

  • София - ул. Аксаков 21;
  • Велико Търново -пл. "Център" 2, ет. 4;
  • Варна- бул. "Осми приморски полк" 128;
  • Пловдив-ул. "Скопие" 106);
  • Бургас - ул. "Цар Петър" 5Б

Вижте: Регистри на одобрени модели фискални устройства и ИАСУТД

Вижте още: Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.

 

Програмни продукти

Блок-схеми по чл. 16а от Наредба № Н-18

Примерни xml съобщения при обмен на данни между ИАСУТД и НАП (съгласно промени в Наредба № Н-18/13.12.2006 г....

Примерни xml съобщения при обмен на данни между ЕСФП тип 31 и НАП съгласно промени в Наредба № Н-18/13.12 2006 г. от 28.09.2018 г.) 06.11.2018

Актуализирани xml описания и xsd схеми за подаване на данни от ФУ/ИАСУТД (съгласно промени в Наредба № Н-18/13.12.2006 г.,от 28.09.2018г. и следващи...

Ръководство на потребителя за ползване на продукта

Ръководство за инсталация

Програмен продукт "FISCAL" за генериране на файлове с данни версия 4.0

Обмен на данни между ФУ/ИАСУТД и НАП (съгласно промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г., публикувани в ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г.)

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!