СЪДЪРЖАНИЕ

Национална агенция за приходите предоставя възможност на потребителите да проверят дали приходната агенция ги търси, за да им връчи документ, книжа или съобщение, ако не са били намерени на адрес или обявеният адрес е несъществуващ. 

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от Д О П К

Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Териториалната дирекция/офис. Администрацията на НАП е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в офис или териториална дирекция на НАП и се публикуват в Интернет.

Ако в 14 - дневен срок от поставянето на съобщението не се явите в териториалната дирекция или офис, то ще се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието Ви.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!