Z6_PPGAHG800HS360QJALHDDM0G26
Z7_PPGAHG800HS360QJALHDDM0GI3

СЪДЪРЖАНИЕ

Справка за фирми, регистрирани по ЗДДС 

Системата дава възможност за търсене в база данни по БУЛСТАТ, име или част от името на фирмата.       

Публичен бюлетин на регистрираните по ЗДДС  - изисква се регистрация
Услугата Ви дава възможност да получавате пълния списък на регистрираните по ЗДДС лица по електронна поща.

За да ползвате услугата е необходимо да подадете  заявка за електронен абонамент, като се регистрирате и попълните име, имейл адрес, както и периодичност, в която желаете да получавате бюлетина.

Съгласно опцията, която изберете ще получавате пълния списък ежедневно, ежеседмично, месечно или еднократно.

След като се регистрирате, на посочения от Вас имейл адрес ще получите линк, за да изтеглите актуалния бюлетин на фирмите в текстови файл или в .xls формат.

Целият процес по регистрацията и изтеглянето на бюлетина със списъка отнема няколко минути. Общият брой допустими сваляния на бюлетина от една заявка е пет пъти.

Проверка на ДДС номер на контрагент от ЕС

ДДС в България,ДДС при сделки в ЕС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!