> > >

 Анкета за доходи, реализирани от мести физически лица с източник чужбина.
 Анкета за отчитане нагласите на бизнеса към контролните действия на НАП
 Проучване на заниманията с физическа активност сред населението на България