Z6_PPGAHG80015N906456LUN639U0
Z7_PPGAHG80015N906456LUN63914

СЪДЪРЖАНИЕ

С нарастващото развитие на технологиите в световен мащаб е от огромно значение търговската комуникация да бъде отговорна и да подпомогне потребителите да направят подходящ избор.

НАП, в качеството си на надзорен орган и социално отговорна институция, препоръчва отправянето на търговски съобщения да съответства на принципите за отговорна игра. Ефективната саморегулация на търговските комуникации осигурява ценна рамка за обслужване по възможно най-добрия начин на интереса на потребителя да получава достоверна и точна информация.

С нарастващото развитие на технологиите в световен мащаб е от огромно значение търговската комуникация да бъде отговорна и да подпомогне потребителите да направят подходящ избор.

НАП, в качеството си на надзорен орган и социално отговорна институция, препоръчва отправянето на търговски съобщения да съответства на принципите за отговорна игра. Ефективната саморегулация на търговските комуникации осигурява ценна рамка за обслужване по възможно най-добрия начин на интереса на потребителя да получава достоверна и точна информация.

В тази връзка приходната агенция подготви препоръки, които да очертаят една рамка, към която да се придържат хазартните оператори при избора си на търговски съобщения, като упражняват нужния контрол върху маркетинговите си комуникации. 

„Търговски съобщения“ се отнасят до всички използвани от бизнеса пряко или чрез партньори (медии и/или афилиейти) маркетингови, промоционални, рекламни или други подобни материали, използвани за насърчаване на потребителите да участват в предлаганите хазартни игри. 
При сключване на споразумение с маркетинговите партньори, НАП препоръчва в него да се посочват рекламираните марки, вида на трафика, URL адресите, от които ще се рекламират марките, началната дата на кампанията и сделката за комисионна, договорена между хазартния оператор и партньорите му.
Приходната агенция съветва да се избягват следните форми на търговска комуникация: 

 • изпращането на непотърсени съобщения (електронни или хартиени) на неограничен брой лица, в които се съдържа информация за хазартна игра;
 • SMS маркетинг, включително WhatsApp, телеграм, WeChat и др.
 • Пиратски уебсайтове, както и уеб страници за изтегляне на торенти.
 • Pop Under (вид изскачащи реклами, при които рекламният прозорец се показва в нов прозорец зад прозореца, който гледате на основния браузър).

Важно! При оформяне на търговските съобщения с повишено внимание да се използват канали като Twitch, You tube, Snap Chat, tik tok и др., които се посещават често от непълнолетни.  

 

Пазете подрастващите

Рекламирането на хазартни игри към непълнолетни в каквото и да е качество е строго забранено. При сключване на рекламни споразумения с маркетингови партньори, хазартните оператори следва да не допускат да се поставят връзки за проследяване, банери или рекламни послания на интернет страници, насочени към младежи под 18-годишна възраст или по друг начин да насочват пряко или косвено подрастващите към хазартни игри. Рекламата на хазарта не трябва да привлича непълнолетни по никакъв начин - това включва както съобщенията, така и използваните изображения.
 

НАП препоръчват още:

 • да не се използват за рекламни цели популярни за младите образи като анимационни герои, герои и символи от популярни игри, популярни детски приказки, книги, детски и юношески телевизионни сериали и филми и др. подобни. 
 • при никакви обстоятелства непълнолетни не трябва да бъдат изобразявани в реклами;
 • знакът 18+ да се поставя във всички промоционални материали  (телевизионни реклами, интернет страници, изображения в социалните мрежи, афилиейт реклами и банери от всякакъв вид), както и съобщение от типа „бъдете запознати с рисковете от хазарта“.
 • използването на инструменти, с които да се изключат непълнолетните групи от аудиторията, когато това е възможно. 

 

Търговските съобщения - без усещане за неотложност

Търговските съобщения не трябва да създават усещане за неотложност – използване на изрази от рода на „Заложете сега!“ „Присъединете се сега“ „Регистрирайте се сега“! 

От приходната агенция препоръчват да не се използва нито един от следните призиви към действие и изрази, които целят да дадат сигурност:

 • Заложете сега;
 • Вземете сега; 
 • Играйте сега; 
 • Включете се сега;
 • Побързайте;
 • Времето изтича; 
 • В риск сте да загубите/изпуснете/и т.н.; 
 • Часовникът тиктака, както и изображения на отброяващи таймери; 
 • Действайте сега!; 
 • Бъди бърз;
 • Без риск; 
 • Няма риск;
 • Сигурен залог;
 • Без загуба.

 

Рискови оферти

Предлагана промоционална оферта не е безрискова, ако:

 • Изисква от клиентите да депозират и залагат със собствените си пари;
 • Предоставя „безрисков залог“ от типа възстановяване на средства, достъпно само за квалифицирани клиенти;
 • Предоставя „безрисков залог“ от типа възстановяване на средства, при което клиентът трябва да заложи допълнителни пари, за да получи възстановяване;
 • При възстановяването на депозити е само под формата на бонус средства, които не могат да бъдат изтеглени като пари в брой;
 • Изисква сумите на бонусите да бъдат заложени определен брой пъти.

От НАП съветват във всички търговски съобщения да се показват най-важните правила и условия на промоционалната оферта. Това са условията, които е вероятно да повлияят на разбирането на промоцията от потребителя и биха повлияли на решението му дали да участва в нея. 

 

Реклама и социална отговорност

Рекламата на хазартните продукти и услуги следва да се извършва по социално отговорен начин като се избягва: 

 • насърчаване на антисоциално поведение (това включва изобразяване на участие в хазартни игри с консумация на алкохол или използването на изрази като „Скучно ви е вкъщи? Играйте с нас!“) .
 • внушение, че участие в хазартни игри може да бъде решение на социални, образователни, лични или професионални проблеми.
 • внушение, че участие в хазартни игри може да бъде алтернатива на заетостта, решение на финансови проблеми или форма на финансова инвестиция (например използването на израз като „Печалба, променяща живота!“).
 • представянето на хазартната дейност като социално привлекателна.
 • представянето на хазарта като незаменим или като приоритет в живота, например пред семейството, приятелите, професионалните или образователни ангажименти.
 • налагането на натиск или пренебрегване на въздържането от хазарт (например използването на израз като „Играйте сега!“ „Какво чакате?“ „Побързайте!“ и подобни съобщения).
 • внушение, че личните умения на участниците могат да повлияят на резултата от хазартна игра.
 • обвързаност на хазарта с културни, религиозни или традиционни ценности.

 

Социални медии

Ако хазартните оператори са решили да използват социални медии за търговските си комуникации, от НАП препоръчват да:

 • се показва знакът „18+“ във всички търговски съобщения и в самия профил на вашия акаунт; 
 • се включи връзка, където могат да бъдат намерени допълнителни насоки и съвети за безопасна игра, като например „Допълнителни подробности относно мерките за отговорна игра могат да бъдат намерени в сайта на НАП: www.nra.bg“ – секция „Хазарт“, подсекция „Отговорен хазарт“ или секцията за отговорна игра от вашата интернет страница и т.н.
 • се показват (по възможност) търговските съобщения на лица над 18-годишна възраст. Например в Twitter може да се използва предлаганата функция за проверка на възрастта, когато търговските съобщения се показват на потребителите. Подобни опции се предлагат и в други социални медийни платформи.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!