Z6_PPGAHG800HBI806CAPN2P6MDF6
Z7_PPGAHG800HBI806CAPN2P6MDV5

Указание за изготвяне на отчетни файлове от оператори на платформи (DPI/DAC7)

Дата на публикуване: Oct 24, 2023