Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM800F4
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CF5

СЪДЪРЖАНИЕ

Документите, издадени от орган по приходите на Национална агенция за приходите (НАП), които подлежат на легализация от Министерство на външните работи (МВнР) се заверяват от компетентната за лицата териториална структура на НАП.

Лицата, които желаят издаден от НАП документ да бъде заверен с оглед последваща легализация от МВнР, трябва да заявят това чрез подаване на Искане за издаване на документ (Обр. №Окд-51).

Дирекция СИДДО в Централно управление на НАП не заверява, издадени от орган по приходите на НАП документи, подлежащи на легализация от МВнР.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!