Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Декларация за здравно осигуряване за собствена сметка, включително и безработни  – Образец 7

 

Кой ползва услугата?

Декларация за здравно осигуряване за собствена сметка, вкл. безработни – образец 7 /подават всички, за които е възникнало задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски – самоосигуряващи се и безработни /чл.40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване

Как и къде се подава?

Декларация образец 7 се подава по следните начини:

 

 

Срок за подаване

Декларацията се подава до 25 число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението.

Пример: Ако от 1 март 2021 година трябва сами да внасяте здравноосигурителните си вноски, то следва да подадете Декларация образец 7 до 25 април 2021 г.

 

Резултат от подаването

След като подадете декларация образец 7, данните се обработват в информационната система на НАП. В резултат на това формулярът ви може да бъде приет или отхвърлен, ако липсват някои от задължителните реквизити или има несъответствия в декларираните данни.

 

Дължим ли такси

НАП не изисква такси при подаването и приемането на Декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски /Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП/

 

Санкции

Санкцията за неподаване на Декларация образец 7 е от 500 до 1000 лева.

 

Такси

НАП не изисква такси при подаването и приемането на Декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски /Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП/

Осигурявам се сам,Закон за здравното осигуряване,Деклариране осигуряване и трудови договори

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!