Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GE2
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SG6

СЪДЪРЖАНИЕ

Ръководство

Изпълнителният директор на Национална агенция за приходите ръководи и представлява Агенцията, като при дейността си се подпомага от заместник изпълнителни директори. Административното ръководство на Агенцията се осъществява от главен секретар.

 

Изпълнителен директор Румен Спецов

Завършил Стопанската академия "Димитър А. Ценов" в Свищов със специалност „Икономика и търговия“ и „Вътрешен финансов контрол“, както и Академия на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“. В периода 2009 г. – 2015 г. Румен Спецов работи в Централно управление на НАП, а от 2001 г. до 2006 г. в структурата на НАП в град Добрич. От 14 май 2021 г. е назначен за изпълнителен директор на приходната агенция.

 

Главен секретар Гавраил Забуртов

Роден е на 16 юли 1961 г. Завършва „Икономика и управление на индустрията“ във ВИИ "Карл Маркс". Придобива квалификация инженер-технолог във ВИХВП Пловдив. Гавраил Забуртов е бил директор на "SG Експресбанк" Смолян, както и заместник изпълнителен директор на НАП. 

 

Заместник изпълнителен директор Милена Кръстанова

Милена Кръстанова работи в системата на НАП от 1999 г. Има значителен професионален опит, като през годините е заемала различни експертни и ръководни позиции във функция „Обслужване“. От 2007 г. е директор на дирекция „Обслужване“ в ТД на НАП София. От 13 януари 2015 г. е назначена за заместник изпълнителен директор на НАП.

 

Заместник изпълнителен директор Георги Димов

Георги Димов е висококвалифициран експерт с 14-годишен опит в НАП, като през годините последователно е заемал длъжностите: "данъчен инспектор", "старши инспектор" и "главен инспектор по приходите" в отдел "Оперативен контрол", "главен инспектор по приходите" и началник на сектор "Ревизии", заместник-директор в дирекция "Контрол" в ТД на НАП София. Професионалният му опит в периода от 2008 до 2012 г. е свързан с оперативни проверки по спазване на данъчното законодателство, противодействие на контрабандата с акцизни стоки и изготвяне на регулярни доклади за риск от измами с акцизни стоки, извършване на ревизии и проверки, мониторинг и идентифициране на пране на пари и измами с ДДС. От 17 май 2021 г. е назначен за заместник изпълнителен директор на НАП с ресор „Контрол“.

 

Заместник изпълнителен директор Георги Арнаудов

Георги Арнаудов е с дългогодишен опит в системата на приходната администрация и други държавни структури. С доказано висок професионализъм, през годините той последователно е заемал различни експертни и ръководни длъжности: главен юрисконсулт в Регионална данъчна дирекция Пловдив, директор на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност Пловдив, заместник-директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив и до момента ръководеше дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив.

 

Управителен съвет 

Управителният съвет на НАП се състои от министъра на финансите, управителя на Националния осигурителен институт, управителя на Националната здравноосигурителна каса, заместник-министър на финансите, определен от министъра на финансите, и изпълнителния директор на агенцията.

 

Централно управление

Централно управление на НАП подпомага дейността на изпълнителния директор по планирането, организирането, ръководството и контрола на цялостната дейност на Агенцията.

Вижте повече

 

Териториални дирекции на НАП

Национална агенция за приходите има шест териториални дирекции в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас и Териториална дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители", които администрират републиканските данъци и задължителните осигурителни вноски.        

Вижте повече        

 

Дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”

Национална агенция за приходите има пет дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас. В дирекции ОДОП се разглеждат жалби срещу индивидуални административни актове и действия на органи по приходите, които според закона подлежат на оспорване пред директора на дирекцията. 

Вижте повече

Офиси на НАП

Офисите на Агенцията осъществяват обслужването на данъкоплатците и осигурителите в териториалния обхват и обхват на дейност на съответната териториална дирекция.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!