Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86

Списък на стоки с висок фискален риск, с кодове по комбинираната номенклатура, в сила от 1 януари 2024 г.

Дата на публикуване: Dec 29, 2023