Дата на публикуване:

Наредба Н-2 от 30 януари 2014 г.

May 19, 2021
323 KB

Наредба № Н-2 от 30 януари 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове.