>
Дата на публикуване:

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД

Feb 15, 2021
11,813 KB

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица и Ръководство за попълване и подаване на декларациите с баркод по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г.