>
Дата на публикуване:

Заповед за утвърждаване на списък на държавите/териториите, юрисдикции с преференциален данъчен режим № ЗМФ-1303 от 21.12. 2016 г.

Nov 30, 2020
96 KB

 Заповед за утвърждаване на списък на държавите/териториите, юрисдикции с преференциален данъчен режим № ЗМФ-1303 от 21.12. 2016 г.