>
Дата на публикуване:

Указания за попълване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 от КТ (01.03.2019 г.)

Feb 23, 2021