>
Дата на публикуване:

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Dec 2, 2020
52 KB

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък