>
Дата на публикуване:

Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2021 г. (Таблица 2) ...

Dec 31, 2021
52 KB

Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2021 г. (Таблица 2) за периодите на упражняване на трудова дейност в това им качество в рамките на календарната година