Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80G60
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Подаване на Интрастат декларации - достъпът до системата се осъществява през общия портал за идентификация на потребителите на електронни услуги на НАП

„Вход в портала за Е-услуги, достъпни чрез квалифициран електронен подпис (КЕП)"

Вашите въпроси и коментари за Интрастат можете да отправяте на телефон  0700 18 700  или на infocenter@nra.bg

 

Важно! За ваше улеснение при работа с модула вижте:

Инструкция за ползване на on-line модула на информационната система Интрастат (МСО)
17.02.2021

Указание за Интрастат оператори, работещи с Windows Vista или с друг браузър, при проблем с достъпа до ИС Интрастат
17.02.2021

Указание за попълване на Интрастат декларации
25.04.2023

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!