Офис Смолян

Адрес:бул.„България” 12

Код:4700

Телефон: 0301/ 60 200;

За въпроси по данъчно–осигурително законодателство: 0301/ 60 215;  0301/ 60 249

 

E-mail:[email protected]

 

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

 

В района на офис Смолян е изнесено работно място Девин.

В офиса има банково гише на Инвестбанк

 

Информация за клиенти с увреждания

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"