Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Офис Видин

Адрес: ул. „Шести септември” № 12

Код: 3700

 

Телефон:

За информация за услуги за бизнеса и гражданите: 094/ 690 427, 094/ 690 426, 094/ 690 404

За справки за здравен статус: 094/ 690 478, 094/ 690 466

E-mail:td_vidin@ro05.nra.bg

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

 

 

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"