Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3433
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SN7

СЪДЪРЖАНИЕ

Заповед №ЗМФ - 543/03.08.2023 г. за утвърждаване Списъка на стоки с висок фискален риск, с кодове по комбинираната номенклатура

Важно! Списъкът е в процес на актуализация. Проверете кода/стоката за съответствие и в утвърдената заповед. 

СПИСЪК НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК 
     
Код по КН Наименование
1 0201 10 00 Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Цели или половин трупове
2 0201 20 20 Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Други необезкостени разфасовки:  Компенсирани четвъртинки
3 0201 20 30 Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Други необезкостени разфасовки: Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани
4 0201 20 50 Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Други необезкостени разфасовки: Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани
5 0201 20 90 Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Други необезкостени разфасовки: Други
6 0201 30 00 Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Обезкостени
7 0202 10 00 Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Цели и половин трупове
8 0202 20 30 Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Други необезкостени разфасовки: Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани
9 0202 20 50 Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Други необезкостени разфасовки: Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани
10 0202 20 90 Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Други необезкостени разфасовки: Други
11 0202 30 10 Меса от животни от едрия рогат добитък, замразени: Обезкостени: Предни четвъртинки, цели или нарязани максимум на пет парчета, като всяка предна четвъртинка е замразена поотделно; „компенсирани“ четвъртинки, замразени на два блока, единият от които съдържа предната четвъртинка, цяла или нарязана на максимум пет парчета, а другият — задната четвъртинка без филето, в едно цяло парче
12 0202 30 50 Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Обезкостени: Разфасовки от предни четвъртинки и от гърди, наречени "австралийски"
13 0202 30 90 Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Обезкостени: Други 
14 0203 11 10 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Цели или половин трупове: От домашни свине
15 0203 11 90 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Цели или половин трупове: Други
16 0203 12 11 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени: От домашни свине: Бутове и разфасовки от тях
17 0203 12 19 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени: От домашни свине: Плешки и разфасовки от тях
18 0203 12 90 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени: Други 
19 0203 19 11 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Други: От домашни свине: Предни части и разфасовки от тях
20 0203 19 13 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Други: От домашни свине: Котлети и разфасовки от тях
21 0203 19 15 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Други: От домашни свине: Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях
22 0203 19 55 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Други: От домашни свине: Обезкостени
23 0203 19 59 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Други: От домашни свине: Други
24 0203 19 90 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Други 
25 0203 21 10 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Цели или половен трупове: От домашни cвине
26 0203 21 90 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Цели или половен трупове: Други
27 0203 22 11 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени: От домашни свине: Бутове и разфасовки от тях
28 0203 22 19 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени: От домашни свине: Плешки  и разфасовки от тях
29 0203 22 90 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени: Други
30 0203 29 11 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Други: От домашни cвине: Предни части и разфасовки от тях
31 0203 29 13 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Други: От домашни cвине: Котлети и разфасовки от тях
32 0203 29 15 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Други: От домашни cвине: Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях
33 0203 29 55 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Други: От домашни cвине: Други: Обезкостени
34 0203 29 59 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Други: От домашни cвине: Други
35 0203 29 90 Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Други
36 0204 10 00 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени: Цели и половин трупове от агнета, пресни или охладени
37 0204 21 00 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени: Цели или половин трупове 
38 0204 22 10 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени: Други необезкостени разфасовки: Предна част или половин предна част 
39 0204 22 30 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени: Други необезкостени разфасовки: Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло 
40 0204 22 50 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени: Други необезкостени разфасовки: Задна част и половин задна част
41 0204 22 90 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени: Други необезкостени разфасовки: Други
42 0204 23 00 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени: Oбезкостени
43 0204 30 00 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени: Цели и половин трупове от агнета, замразени
44 0204 41 00 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, замразени: Цели или половин трупове 
45 0204 42 10 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, замразени: Други необезкостени разфасовки: Предна част или половин предна част
46 0204 42 30 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, замразени: Други необезкостени разфасовки: Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло
47 0204 42 50 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, замразени: Други необезкостени разфасовки: Задна част и половин задна част
48 0204 42 90 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, замразени: Други необезкостени разфасовки: Други
49 0204 43 10 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, замразени: Обезкостени: От агнета
50 0204 43 90 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, замразени: Обезкостени: Други
51 0204 50 11 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени: Меса от животни от рода на козите: Пресни или охладени: Цели или половин трупове
52 0204 50 31 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени: Меса от животни от рода на козите: Пресни или охладени: Други: Необезкостени разфасовки
53 0204 50 39 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени: Меса от животни от рода на козите: Пресни или охладени: Други: Обезкостени разфасовки
54 0204 50 71 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени: Меса от животни от рода на козите: Замразени: Други: Необезкостени разфасовки
55 0204 50 79 Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени  или замразени:  Меса от животни от рода на козите: Замразени: Други: Обезкостени разфасовки
56 0205 00 20 Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулета или катърите, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени
57 0205 00 80 Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулета или катърите, пресни, охладени или замразени: Замразени
58 0206 10 95 Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: От животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Други: Месести части от диафрагмата
59 0206 10 98 Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: От животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Други
60 0206 21 00 Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: От животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Езици
61 0206 22 00 Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: От животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Черен дроб
62 0206 29 91 Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: От животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Други: Месести части от диафрагмата
63 0206 29 99 Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: От животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Други
64 0206 30 00 Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: От животни от рода на свинете, пресни или охладени
65 0206 41 00 Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: От животни от рода на свинете, замразени: Черен дроб
66 0206 49 00 Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: От животни от рода на свинете, замразени: Други
67 0206 80 91 Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: Други пресни или охладени: Други: От рода на конете, магаретата, мулетата или катърите
68 0206 80 99 Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: Други пресни или охладени: Други: От рода на овцете или козите
69 0206 90 91 Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: Други, замразени: От рода на конете, магаретата, мулетата или катърите
70 0206 90 99 Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: Други, замразени: От рода на овцете и козите
71 0207 11 10 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Неразфасовани, пресни или охладени: Оскубани, без черва, с глави и крака, наречени "пилета 83 %"
72 0207 11 30 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Неразфасовани, пресни или охладени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "пилета 70 %"
73 0207 11 90 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени:От петли и кокошки: Неразфасовани, пресни или охладени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "пилета 65 %" или представени по друг начин
74 0207 12 10 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Неразфасовани, замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "пилета 70 %"
75 0207 12 90 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Неразфасовани, замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "пилета 65 %" или представени по друг начин
76 0207 13 10 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Разфасовки: Обезкостени
77 0207 13 20 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Разфасовки: Необезкостени: Половинки или четвъртинки
78 0207 13 30 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Разфасовки: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетата
79 0207 13 40 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Разфасовки: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
80 0207 13 50 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Разфасовки: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях
81 0207 13 60 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Разфасовки: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях
82 0207 13 70 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Разфасовки: Необезкостени: Други
83 0207 13 91 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Карантии: Черен дроб
84 0207 13 99 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Други карантии
85 0207 14 10 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, замразени: Обезкостени pазфасовки
86 0207 14 20 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, замразени: Необезкостени pазфасовки: Половинки или четвъртинки
87 0207 14 30 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, замразени: Необезкостени pазфасовки: Цели крилца, дори без връхчетата
88 0207 14 40 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, замразени: Необезкостени pазфасовки: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
89 0207 14 50 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, замразени: Необезкостени pазфасовки: Гърди и разфасовки от тях
90 0207 14 60 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, замразени: Необезкостени pазфасовки: Бутчета и разфасовки от тях
91 0207 14 70 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, замразени: Необезкостени pазфасовки: Други
92 0207 14 91 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, замразени: Карантии: Черен дроб
93 0207 14 99 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, замразени:  Други карантии
94 0207 24 10 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Неразфасовани, пресни или охладени: Оскубани, изкормени ,без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "пуйки 80%"
95 0207 24 90 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Неразфасовани, пресни или охладени: Оскубани, изкормени ,без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "пуйки 73%" или представени по друг начин
96 0207 25 10 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Неразфасовани, замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "пуйки 80 %"
97 0207 25 90 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Неразфасовани, замразени:  Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени "пуйки 73 %" или представени по друг начин
98 0207 26 10 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Обезкостени разфасовки
99 0207 26 30 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, пресни или охладени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчета
100 0207 26 40 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, пресни или охладени: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
101 0207 26 50 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, пресни или охладени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях
102 0207 26 60 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, пресни или охладени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях: Кълки и разфасовки от тях
103 0207 26 70 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, пресни или охладени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях: Други
104 0207 26 80 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, пресни или охладени: Необезкостени: Други
105 0207 27 10 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки и карантии, замразени: Обезкостени разфасовки
106 0207 27 20 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки и карантии, замразени: Необезкостени: Половинки или четвъртинки
107 0207 27 30 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки и карантии, замразени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчета
108 0207 27 40 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, замразени: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
109 0207 27 50 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, замразени: Необезкостени:  Гърди и разфасовки от тях
110 0207 27 60 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, замразени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях: Кълки и разфасовки от тях
111 0207 27 70 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, замразени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях:  Други
112 0207 27 80 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, замразени: Необезкостени:  Други
113 0207 27 91 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Карантии, замразени: Карантии: Черен дроб
114 0207 27 99 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Карантии, замразени: Други
115 0207 41 30 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Неразфасовани пресни или охладени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "патици 70 %"
116 0207 41 80 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Неразфасовани пресни или охладени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63 %“ или представени по друг начин
117 0207 42 30 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "патици 70 %"
118 0207 42 80 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени "патици 63 %" или представени по друг начин
119 0207 43 00 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Тлъст черен дроб, пресен или охладен
120 0207 44 10 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други пресни или охладени разфасовки: Обезкостени
121 0207 44 21 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Половинки или четвъртинки
122 0207 44 31 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетата
123 0207 44 41 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
124 0207 44 51 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях
125 0207 44 61 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях
126 0207 44 81 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Други
127 0207 44 91 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други пресни или охладени карантии: Черен дроб, различен от тлъстия
128 0207 44 99 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други пресни или охладени карантии: Карантии: Други
129 0207 45 10 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени разфасовки: Обезкостени
130 0207 45 21 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени разфасовки: Необезкостени: Половинки или четвъртинки
131 0207 45 31 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени разфасовки: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетата
132 0207 45 41 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени разфасовки: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
133 0207 45 51 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени разфасовки: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях
134 0207 45 61 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени разфасовки: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях
135 0207 45 81 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени разфасовки: Необезкостени: Други
136 0207 45 93 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени карантии: Тлъст черен дроб
137 0207 45 95 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени карантии: Черен дроб: Друг
138 0207 45 99 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени карантии:  Други
139 0207 52 90 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Неразфасовани, замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени "гъски 75 %" или представени по друг начин
140 0207 53 00 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Тлъст черен дроб, пресен или охладен
141 0207 54 41 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
142 0207 55 51 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други замразени разфасовки: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях
143 0207 55 93 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други замразени карантии: Тлъст черен дроб
144 0207 55 95 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други замразени карантии: Черен дроб: Друг
145 0207 55 99 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други замразени карантии: Други
146 0207 60 05 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От токачки: Неразфасовани, пресни, охладени или замразени
147 0207 60 91 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От токачки: Пресни, охладени или замразени карантии: Черен дроб 
148 0208 10 10 Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени: От зайци: От домашни зайци
149 0209 10 11 Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени: От свине: Сланина: Прясна, охладена, замразена, осолена или в саламура
150 0210 11 11 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Меса от животни от рода на свинете: От домашни свине, необезкостени, осолени или в саламура: Бутове и разфасовки от тях
151 0210 11 19 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Меса от животни от рода на свинете: От домашни свине, необезкостени, осолени или в саламура: Плешки и разфасовки от тях
152 0210 11 31 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Меса от животни от рода на свинете: От домашни свине, необезкостени: Сушени или пушени: Бутове и разфасовки от тях
153 0210 11 39 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Меса от животни от рода на свинете: От домашни свине, необезкостени: Сушени или пушени: Плешки и разфасовки от тях
154 0210 11 90 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Меса от животни от рода на свинете: Необезкостени: Други
155 0210 12 11 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Меса от животни от рода на свинете: Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях: От домашни свине: Осолени или в саламура
156 0210 12 19 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Меса от животни от рода на свинете: Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях: От домашни свине: Сушени или пушени
157 0210 12 90 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Меса от животни от рода на свинете: Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях: От домашни свине: Други
158 0210 19 10 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Меса от животни от рода на свинете: Други: От домашни свине: Осолени или в саламура: Половинки бекон или три четвърти предна част
159 0210 19 20 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Меса от животни от рода на свинете: Други: От домашни свине: Осолени или в саламура: Три четвърти задна част или средна част
160 0210 19 30 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Меса от животни от рода на свинете: Други: От домашни свине: Осолени или в саламура: Предни части и разфасовки от тях
161 0210 19 40 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Меса от животни от рода на свинете: Други: От домашни свине: Осолени или в саламура: Котлети и разфасовки от тях
162 0210 19 50 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Меса от животни от рода на свинете: Други: От домашни свине: Осолени или в саламура: Други
163 0210 19 60 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Меса от животни от рода на свинете: Други: От домашни свине: Сушени или пушени: Предни части и разфасовки от тях
164 0210 19 70 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Меса от животни от рода на свинете: Други: От домашни свине: Сушени или пушени: Котлети и разфасовки от тях
165 0210 19 81 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Меса от животни от рода на свинете: Други: От домашни свине: Сушени или пушени: Други: Обезкостени
166 0210 19 89 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Меса от животни от рода на свинете: Други: От домашни свине: Сушени или пушени: Други
167 0210 19 90 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Меса от животни от рода на свинете: Други: Други 
168 0210 20 90 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Меса от животни от рода на едрия рогат добитък: Обезкостени
169 0210 99 10 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Други, включително брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Други: Меса от коне, осолени или в саламура или изсушени
170 0210 99 39 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Други, включително брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Други: Меса: Други
171 0210 99 41 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Други, включително брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Други: Карантии: От домашни свине: Черен дроб
172 0210 99 49 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Други, включително брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Други: Карантии: От домашни свине: Други
173 0210 99 51 Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Други, включително брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии: Други: Карантии: От животни от рода на едрия рогат добитък: Месести части от диафрагмата
174 0302 14 00 Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304: Пъстървови, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99: Атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)
175 0302 23 00 Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304: Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99: Морски език (Solea spp.)
176 0302 24 00 Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304: Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99: Калкани (Psetta maxima)
177 0302 41 00 Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304: Херинги, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii) 
178 0302 45 10 Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304: Сафриди (Trachurus spp.): Атлантически сафрид (Trachurus trachurus)
179 0302 54 11 Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304: Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99: Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.): Мерлузи от рода Merluccius: Бели мерлузи (Merluccius capensis) и черни мерлузи (Merluccius paradoxus)
180 0302 84 10 Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304: Други риби, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99: Лаврак (Dicentrarchus spp.): Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax)
181 0302 85 10 Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304: Други риби, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99: Спарови (Sparidae): Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели)
182 0302 85 30 Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304: Други риби, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0302 91 до 0302 99: Спарови (Sparidae): Риби от вида Sparus aurata (кралски каракуди)
183 0303 13 00 Риби замразени, с изключение на филетата и дугите меса от риби от № 0304: Пъстървови, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99: Атлантически сьомги(Salmo salar) и дунавски пъстърви(Hucho hucho)
184 0303 14 90 Риби замразени, с изключение на филетата и дугите меса от риби от № 0304: Пъстървови, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99: Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster): Други
185 0303 33 00 Риби замразени, с изключение на филетата и дугите меса от риби от № 0304: Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99: Морски език (Solea spp.)
186 0303 34 00 Риби замразени, с изключение на филетата и дугите меса от риби от № 0304: Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99: Калкани (Psetta maxima)
187 0303 42 20 Риби замразени, с изключение на филетата и дугите меса от риби от № 0304: Тон (от рода Thunnus), ивичест тон (риби с ивици по корема) (Katsuwonus pelamis), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99: Тон с жълти перки - албакор (Thunnus albacares): Предназначен за промишлено производство на продуктите от N 1604
188 0303 42 90 Риби замразени, с изключение на филетата и дугите меса от риби от № 0304: Тон (от рода Thunnus), ивичест тон (риби с ивици по корема) (Katsuwonus pelamis), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99: Тон с жълти перки - албакор (Thunnus albacares): Друг
189 0303 51 00 Риби замразени, с изключение на филетата и дугите меса от риби от № 0304: Херинги, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)
190 0303 53 10 Риби замразени, с изключение на филетата и дугите меса от риби от № 0304: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), аншоа (Engraulis spp.), сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.), шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus),с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99: Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.) и шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus): Сардини от вида Sardina pilchardus
191 0303 53 90 Риби замразени, с изключение на филетата и дугите меса от риби от № 0304: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), аншоа (Engraulis spp.), сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.), шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus),с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99: Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.) и шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus): Шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)
192 0303 54 10 Риби замразени, с изключение на филетата и дугите меса от риби от № 0304: Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), индийски скумрии (Rastrelliger spp.), скумрии от вида Scomberomorus spp., с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99: Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): От видовете на обикновената скумрия (Scomber scombrus или Scomber japonicus)
193 0303 55 10 Риби замразени, с изключение на филетата и дугите меса от риби от № 0304: сафриди (Trachurus spp.), конски сафриди (каранкси) (Caranx spp.), с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99: Сафриди (Trachurus spp.): Атлантически сафрид (Trachurus trachurus)
194 0303 66 19 Риби замразени, с изключение на филетата и дугите меса от риби от № 0304: Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99: Мерлузи (Merluccius, Urophycis): Мерлузи от рода Merluccius: Други
195 0303 81 15 Риби замразени, с изключение на филетата и дугите меса от риби от № 0304: Други риби, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99: Акули: Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) и котешка акула (Scyliorhinus spp.)
196 0303 81 30 Риби замразени, с изключение на филетата и дугите меса от риби от № 0304: Други риби, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99: Акули: Селдова акула (Lamna nasus)
197 0303 82 00 Риби замразени, с изключение на филетата и дугите меса от риби от № 0304: Други риби, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99: Скатови (Rajidae)
198 0303 84 10 Риби замразени, с изключение на филетата и дугите меса от риби от № 0304: Други риби, с изключение на годни за консумация карантии от риби от подпозиции 0303 91 до 0303 99: Лаврак (Dicentrarchus spp): Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax)
199 0304 31 00 Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени филета от тилапия: Тилапия (Oreochromis spp.)
200 0304 41 00 Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени филета от други риби: Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus:nerka,gorbuscha,keta,tschawytscha,kisutch,masou и rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)
201 0304 81 00 Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени: Замразени филета от други риби: Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus: nerka, gorbuscha, keta, tschawytscha,kisutch,masou и rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)
202 0304 86 00 Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени: Замразени филета от други риби: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)
203 0304 87 00 Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени: Замразени филета от други риби: Тон (от рода Thunnus), ивичест тон (риби с ивици по корема) (Katsuwonus pelamis)
204 0304 99 23 Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени: Други замразени: Други: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)
205 0306 16 91 Ракообразни, дори без черупка, живи, пресни, охладени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура: Замразени: Студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon crangon): Сиви скариди от вида Crangon crangon
206 0306 16 99 Ракообразни, дори без черупка, живи, пресни, охладени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура: Замразени: Студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon crangon): Други
207 0306 17 92 Ракообразни, дори без черупка, живи, пресни, охладени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура: Замразени: Други скариди: Скариди от рода Penaeus
208 0306 17 99 Ракообразни, дори без черупка, живи, пресни, охладени или в саламура; пушени ракообразни, дори без черупки, дори топло пушени; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура: Замразени: Други скариди: Други
209 0307 21 10 Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура: пушени мекотели, дори без черупки, дори топло пушени: Миди Сен Жак (морски гребени) и други мекотели от семейство Pectinidae: Живи, пресни или охладени: Миди Сен Жак (морски гребени), калугерици, други миди от родовете Pecten, Сhlamуs или Placopecten
210 0307 42 20 Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура: пушени мекотели, дори без черупки, дори топло пушени: Сепия и сепиоли: Живи, пресни или охладени: От вида Loligo spp.
211 0307 43 95 Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура: пушени мекотели, дори без черупки, дори топло пушени: Сепия и сепиоли: Замразени: Калмари от вида Todarodes sagittatus (European flying squid) (Ommastrephes sagittatus)
212 0307 51 00 Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура: пушени мекотели, дори без черупки, дори топло пушени: Октоподи (Octopus spp.): Живи, пресни или охладени
213 0307 52 00 Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура: пушени мекотели, дори без черупки, дори топло пушени: Октоподи (Octopus spp.): Замразени
214 0401 10 10 Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
215 0401 10 90 Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1 %:  Други
216 0401 20 11 Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %,  но непревишаващо 6 %: Непревишаващо 3 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
217 0401 20 19 Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %,  но непревишаващо 6 %: Непревишаващо 3 %: Други
218 0401 20 91 Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но непревишаващо 6 %: Превишаващо 3 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
219 0401 20 99 Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но непревишаващо 6 %: Превишаващо 3 %:  Други
220 0401 40 10 Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %, но непревишаващо 10 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
221 0401 40 90 Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %, но непревишаващо 10 %: Други
222 0401 50 11 Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %: Непревишаващо 21 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
223 0401 50 19 Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %: Непревишаващо 21 %: Други
224 0401 50 31 Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %: Превишаващо 21 %, но непревишаващо 45 %: В директни опаковки, с нетно съдържание,  непревишаващо 2 l
225 0401 50 39 Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %: Превишаващо 21 %, но непревишаващо 45 %: Други
226 0401 50 91 Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %: Превишаващо 45 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
227 0401 50 99 Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители:  С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %:П ревишаващо 45 %: Други
228 0402 10 11 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах,гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5%: Без прибавка на захар или други подсладители: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5kg
229 0402 10 19 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5%: Без прибавка на захар или други подсладители: Други
230 0402 10 91 Мляко и сметана,концентрирани или с  прибавка на захар или подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5%: Други: В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващи 2,5kg
231 0402 10 99 Мляко и сметана,концентрирани или с  прибавка на захар или подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5%: Други: Други
232 0402 21 11 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %: Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
233 0402 21 18 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %: Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %: Други
234 0402 21 91 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %: Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
235 0402 21 99 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %: Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %: Други
236 0402 29 11 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %: Други: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %: Специални млека за кърмачета, в херметически затворени съдове, с нетно съдържание, непревишаващо 500 g, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %
237 0402 29 15 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %: Други: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %: Други: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
238 0402 29 19 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %: Други: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27 %: Други: Други
239 0402 29 91 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %: Други: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
240 0402 29 99 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %: Други:  С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27 %: Други
241 0402 91 10 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 8 %
242 0402 91 30 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 8 %, но непревишаващо 10 %
243 0402 91 51 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: Без прибавка на захар и подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 45 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
244 0402 91 59 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: Без прибавка на захар и подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 45 %: Други
245 0402 91 91 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: Без прибавка на захар и подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
246 0402 91 99 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: Без прибавка на захар и подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %: Други
247 0402 99 10 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: Други: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 9,5 %
248 0402 99 31 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: Други: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 9,5 %, но непревишаващо 45 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
249 0402 99 39 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: Други: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 9,5 %, но непревишаващо 45 %: Други
250 0402 99 91 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
251 0402 99 99 Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45 %: Други
252 0403 20 11 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Кисело мляко: Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки, какао, шоколад, подправки, кафе или екстракт от кафе, растения, части от растения, зърнени храни или хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 3%
253 0403 20 13 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Кисело мляко: Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки, какао, шоколад, подправки, кафе или екстракт от кафе, растения, части от растения зърнени храни или хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 3%, но непревишаващо 6%
254 0403 20 19 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Кисело мляко: Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки, какао, шоколад, подправки, кафе или екстракт от кафе, растения, части от растения зърнени храни или хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 6%
255 0403 20 31 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Кисело мляко: Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки, какао, шоколад, подправки, кафе или екстракт от кафе, растения, части от растения зърнени храни или хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти: Друго, с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 3%
256 0403 20 33 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Кисело мляко: Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки, какао, шоколад, подправки, кафе или екстракт от кафе, растения, части от растения зърнени храни или хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти: Друго, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 3%, но непревишаващо 6%
257 0403 20 39 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Кисело мляко: Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки, какао, шоколад, подправки, кафе или екстракт от кафе, растения, части от растения зърнени храни или хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти: Друго, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 6%
258 0403 20 51    Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Кисело мляко: Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки, какао, шоколад, подправки, кафе или екстракт от кафе, растения, части от растения зърнени храни или хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти: Друго, с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 %
259 0403 20 53 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Кисело мляко: Друго, ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 1,5%, но непревишаващо 27%
260 0403 20 59    Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Кисело мляко: Неароматизирано, без прибавка на плодове, ядки, какао, шоколад, подправки, кафе или екстракт от кафе, растения, части от растения зърнени храни или хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти: Друго, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27 %
261 0403 20 91 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Кисело мляко: Друго, ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао: Друго, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Непревишаващо 3%
262 0403 20 93 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Кисело мляко: Друго, ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао: Друго, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 3%, но непревишаващо 6%
263 0403 20 99 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Кисело мляко: Друго, ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао: Друго, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 6%
264 0403 90 11 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Други: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5%
265 0403 90 13 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Други: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5%, но непревишаващо 27%
266 0403 90 19 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Други: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
267 0403 90 31 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Други: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5%
268 0403 90 33 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Други: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5%, но непревишаващо 27%
269 0403 90 39 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Други: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
270 0403 90 51 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Други: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: Други: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 3%
271 0403 90 53 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Други: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: Други: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 3%, но непревишаващо 6%
272 0403 90 59 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Други: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: Други: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 6%
273 0403 90 61 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Други: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: Други: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 3%
274 0403 90 63 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Други: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: Други: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 3%, но непревишаващо 6%
275 0403 90 69 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Други: Неароматизирани, без прибавка на плодове, ядки или какао: Други: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 6%
276 0403 90 71 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Други: Ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Непревишаващо 1,5%
277 0403 90 73 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Други: Ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 1,5%, но непревишаващо 27%
278 0403 90 79 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Други: Ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или какао: На прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо  27%
279 0403 90 91 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Други: Ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или какао: Други, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Непревишаващо 3%
280 0403 90 93 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Други: Ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или какао: Други, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 3%, но непревишаващо 6%
281 0403 90 99 Кисело мляко; мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароатизирани, или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао: Други: Ароматизирани или с прибавка на плодове, ядки или какао: Други, с тегловно съдържание на млечни мазнини: Превишаващо 6%
282 0404 10 02 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 %
283 0404 10 04 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27%
284 0404 10 06 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
285 0404 10 12 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 %
286 0404 10 14 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27%
287 0404 10 16 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
288 0404 10 26 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и  тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 %
289 0404 10 28 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и  тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27%
290 0404 10 32 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и  тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
291 0404 10 34 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 %
292 0404 10 36 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27%
293 0404 10 38 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
294 0404 10 48 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5 %
295 0404 10 52 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27%
296 0404 10 54 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
297 0404 10 56 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5%
298 0404 10 58 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5%, но непревишаващо 27%
299 0404 10 62 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
300 0404 10 72 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Друга с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5%
301 0404 10 74 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Друга с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5%, но непревишаващо 27%
302 0404 10 76 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Друга с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
303 0404 10 78 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Друга с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5%
304 0404 10 82 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Друга с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5%, но непревишаващо 27%
305 0404 10 84 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Друга с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15 % и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
306 0404 90 21 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Други: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5%
307 0404 90 23 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Други: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5%, но непревишаващо 27%
308 0404 90 29 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Други: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
309 0404 90 81 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Други: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5%
310 0404 90 83 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Други: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5%, но непревишаващо 27%
311 0404 90 89 Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Други: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
312 0405 10 11 Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване: Масло: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85 %: Натурално масло: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 кg
313 0405 10 19 Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване: Масло: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85 %: Натурално масло: Други
314 0405 10 30 Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване: Масло: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85 %: Възстановено масло
315 0405 10 50 Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване: Масло: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85 %: Масло от суроватка
316 0405 10 90 Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване: Масло: Друго
317 0405 20 10 Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване: Млечни пасти за намазване: С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, но по-малко от 60 %
318 0405 20 30 Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване: Млечни пасти за намазване: С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 60 %, но непревишаващо 75 %
319 0405 20 90 Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване: Млечни пасти за намазване: С тегловно съдържание на мазнини, по-голямо от 75 %, но по-малко от 80 %
320 0405 90 10 Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване: Други: С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 99,3 % и с тегловно съдържание на вода, непревишаващо 0,5 %
321 0405 90 90 Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване: Други: Други
322 0406 10 30 Сирена и извара: Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 %: Сирене Mozzarella, дори в течност
323 0406 10 50 Сирена и извара: Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 %: Други
324 0406 10 80 Сирена и извара: Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка: Други
325 0406 20 00 Сирена и извара: Сирена, стъргани или на прах, от всякакъв вид
326 0406 30 10 Сирена и извара: Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните: При производството на които са вложени единствено сирената Emmental, Gruyere и Appenzell и евентуално като добавка сирене Glarus с билки (наречено „schabziger“), предназначени за продажба на дребно, с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество, по-малко или равно на 56%
327 0406 30 31 Сирена и извара: Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните: Други: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 36% и с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество: Непревишаващо 48%
328 0406 30 39 Сирена и извара: Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните: Други: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 36% и с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество: Превишаващо 48%
329 0406 30 90 Сирена и извара: Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните: Други: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 36 %
330 0406 40 10 Сирена и извара: Сини сирена и други сирена с плесен в тестото, получена от Penicillium roqueforti: Сирене Roquefort
331 0406 40 50 Сирена и извара: Сини сирена и други сирена с плесен в тестото, получена от Penicillium roqueforti: Сирене Gorgonzola
332 0406 40 90 Сирена и извара: Сини сирена и други сирена с плесен в тестото, получена от Penicillium roqueforti: Други
333 0406 90 01 Сирена и извара: Други сирена: Предназначени за преработка
334 0406 90 13 Сирена и извара: Други сирена: Други: Сиренe Emmental
335 0406 90 15 Сирена и извара: Други сирена: Други: Сирена Gruyere, Sbrinz
336 0406 90 17 Сирена и извара: Други сирена: Други: Сирена Bergkase, Appenzell
337 0406 90 18 Сирена и извара: Други сирена: Други: Сирена fribourgeois, Vacherin Mont d´Or и Tete de Moine
338 0406 90 21 Сирена и извара: Други сирена: Други: Сирене Cheddar
339 0406 90 23 Сирена и извара: Други сирена: Други: Сирене Edam
340 0406 90 25 Сирена и извара: Други сирена: Други: Сирене Tilsit
341 0406 90 29 Сирена и извара: Други сирена: Други: Кашкавал
342 0406 90 32 Сирена и извара: Други сирена: Други: Сирене Feta
343 0406 90 35 Сирена и извара: Други сирена: Други: Сирене Kefalotyri
344 0406 90 37 Сирена и извара: Други сирена: Други: Сирене Finlandia
345 0406 90 39 Сирена и извара: Други сирена: Други: Сирене Jarlsberg
346 0406 90 50 Сирена и извара: Други сирена: Други: Сирене от овче или биволско мляко, в съдове със саламура или в овчи или кози мехове
347 0406 90 61 Сирена и извара: Други сирена: Други: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Непревишаващо 47 %: Сирена Grana Padano, Parmigiano Reggiano
348 0406 90 63 Сирена и извара: Други сирена: Други: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Непревишаващо 47 %: Сирена Fiore sardo, Pecorino
349 0406 90 69 Сирена и извара: Други сирена: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Непревишаващо 47 %: Други
350 0406 90 73 Сирена и извара: Други сирена: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %: Сирене Provolone
351 0406 90 74 Сирена и извара: Други сирена: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %: Сирене Maasdam
352 0406 90 75 Сирена и извара: Други сирена: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %: Сирена Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
353 0406 90 76 Сирена и извара: Други сирена: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %: Сирена Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso
354 0406 90 78 Сирена и извара: Други сирена: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %: Сирене Gouda
355 0406 90 79 Сирена и извара: Други сирена: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %: Сирена Esrom, Italico, Kernhem, Saint-nectaire, Saint-paulin, Taleggio
356 0406 90 81 Сирена и извара: Други сирена: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %: Сирена Cantal,Cheshire,Wensleydale,Lancashire,Double Gloucester,Blarney,Colby,Monterey
357 0406 90 82 Сирена и извара: Други сирена: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %: Сирене Camembert
358 0406 90 84 Сирена и извара: Други сирена: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %: Сирене Brie
359 0406 90 86 Сирена и извара: Други сирена: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %: Други сирена, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 52 %
360 0406 90 89 Сирена и извара: Други сирена: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %: Други сирена, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 52 %, но непревишаващо 62 %
361 0406 90 92 Сирена и извара: Други сирена: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 47 %, но непревишаващо 72 %: Други сирена, с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 62 %, но непревишаващо 72 %
362 0406 90 93 Сирена и извара: Други сирена: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 40 % и с тегловно съдържание на вода в немасленото вещество: Превишаващо 72 %
363 0406 90 99 Сирена и извара: Други сирена: Други
364 0407 11 00 Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени: Оплодени яйца за инкубиране: От кокошки (Gallus domesticus)
365 0407 19 11 Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени: Оплодени яйца за инкубиране: Други: От домашни птици, разични от кокошки (Gallus domesticus): От пуйки или от гъски
366 0407 19 90 Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени: Оплодени яйца за инкубиране: Други
367 0407 21 00 Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени: Други пресни яйца: От кокошки (Gallus domesticus)
368 0407 29 10 Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени: Други пресни яйца: Други: От домашни птици, различни от кокошки (Gallus domesticus)
369 0407 29 90 Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени: Други пресни яйца: Други
370 0407 90 10 Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени: Други: От домашни птици
371 0407 90 90 Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени: Други
372 0504 00 00 Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени
373 0701 10 00 Картофи, пресни или охладени: За посев
374 0701 90 50 Картофи, пресни или охладени: Ранни картофи, от 1 януари до 30 юни
375 0701 90 90 Картофи, пресни или охладени: Други
376 0702 00 00 Домати, пресни или охладени
377 0703 10 11 Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: Лук и шалот: Лук за посев
378 0703 10 19 Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: Лук и шалот: Лук: Друг
379 0703 10 90 Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: Лук и шалот: Шалот
380 0703 20 00 Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: Чесън
381 0703 90 00 Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: Праз и други лукови зеленчуци
382 0706 10 00 Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и подобни кореноплодни, годни за консумация, пресни или охладени: Моркови и репи
383 0707 00 05 Краставици и корнишони, пресни или охладени: Краставици
384 0707 00 90 Краставици и корнишони, пресни или охладени: Корнишони
385 0708 10 00 Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени: Грах (Pisum sativum)
386 0708 20 00 Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени: Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)
387 0708 90 00 Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени: Други бобови зеленчуци
388 0709 51 00 Други зеленчуци, пресни или охладени: Гъби и трюфели: Гъби от рода Agaricus
389 0709 60 10 Други зеленчуци, пресни или охладени: Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta: Сладки пиперки
390 0709 60 99 Други зеленчуци, пресни или охладени: Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta: Други
391 0709 92 10 Други зеленчуци, пресни или охладени: Други: Маслини: Предназначени за употреба, различна от производството на маслиново масло
392 0709 92 90 Други зеленчуци, пресни или охладени: Други: Маслини: Други
393 0709 93 10 Други зеленчуци, пресни или охладени: Други: Тикви: Тиквички
394 0709 99 60 Други зеленчуци, пресни или охладени: Други: Сладка царевица
395 0710 80 10 Зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, замразени: Други зеленчуци: Маслини
396 0711 20 10 Зеленчуци, временно консервирани, но негодни за директна консумация в това състояние: Маслини, предназначени за употреба, различна от производството на маслиново масло
397 0711 20 90 Зеленчуци, временно консервирани, но негодни за директна консумация в това състояние: Маслини: Други
398 0801 21 00 Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Бразилски орехи: С черупки
399 0801 22 00 Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Бразилски орехи: Без черупки
400 0801 31 00 Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Кашу: С черупки
401 0801 32 00 Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Кашу: Без черупки
402 0802 11 10 Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Бадеми: С черупки:  Горчиви
403 0802 11 90 Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Бадеми: С черупки: Други
404 0802 12 10 Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Бадеми: Без черупки:  Горчиви
405 0802 12 90 Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Бадеми: Без черупки: Други
406 0802 21 00 Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Лешници (Corylus spp.): С черупки
407 0802 22 00 Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Лешници (Corylus spp.): Без черупки
408 0802 31 00 Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Обикновени орехи: С черупки
409 0802 32 00 Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Обикновени орехи: Без черупки
410 0802 51 00 Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Шамфъстък: С черупки
411 0802 52 00 Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Шамфъстък: Без черупки
412 0802 61 00 Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Орехи макадамия: С черупки
413 0802 62 00 Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Орехи макадамия: Без черупки
414 0802 99 10 Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Други: Пеканови орехи
415 0803 10 10 Банани, включително хлебните, пресни или сушени: Хлебни банани: Пресни
416 0804 30 00 Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуаяви, манго и мангустани, пресни или сушени: Ананаси
417 0804 40 00 Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуаяви, манго и мангустани, пресни или сушени: Авокадо
418 0804 50 00 Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуаяви, манго и мангустани, пресни или сушени: Гуаяви, манго и мангустани
419 0805 10 22 Цитрусови плодове, пресни или сушени: Сладки портокали, пресни: Пъпови портокали (Navel oranges)
420 0805 10 24 Цитрусови плодове, пресни или сушени: Сладки портокали, пресни: Персийски (обикновени) портокали (White oranges)
421 0805 10 28 Цитрусови плодове, пресни или сушени: Сладки портокали, пресни: Други
422 0805 10 80 Цитрусови плодове, пресни или сушени: Портокали: Други
423 0805 21 10 Цитрусови плодове, пресни или сушени: Мандарини (вкл. тангерини и сатсумаси); клементинки, wilkings и подобни цитрусови хибриди: Мандарини (вкл. тангерини и сатсумаси): Сатсумаси
424 0805 21 90 Цитрусови плодове, пресни или сушени: Мандарини (вкл. тангерини и сатсумаси); клементинки, wilkings и подобни цитрусови хибриди: Мандарини (вкл. тангерини и сатсумаси): Други
425 0805 40 00 Цитрусови плодове, пресни или сушени: Грейпфрути и помело
426 0805 50 10 Цитрусови плодове, пресни или сушени: Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и зелени лимони (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): Лимони (Citrus limon, Citrus limonum)
427 0805 50 90 Цитрусови плодове, пресни или сушени: Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и зелени лимони (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): Зелени лимони (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
428 0806 10 10 Грозде, прясно или сушено: Прясно: Трапезно
429 0806 10 90 Грозде, прясно или сушено: Прясно: Друго
430 0806 20 10 Грозде, прясно или сушено: Сушено: Коринтски стафиди
431 0806 20 30 Грозде, прясно или сушено: Сушено: Султански стафиди
432 0806 20 90 Грозде, прясно или сушено: Сушено: Друго
433 0808 10 80 Ябълки, круши и дюли, пресни: Ябълки: Други
434 0808 30 90 Ябълки, круши и дюли, пресни: Круши: Други
435 0808 40 00 Ябълки, круши и дюли, пресни: Дюли
436 0809 10 00 Кайсии, череши, праскови (вкл. брюнони и нектарини), сливи и трънки, пресни: Кайсии
437 0809 29 00 Кайсии, череши, праскови (вкл. брюнони и нектарини), сливи и трънки, пресни: Череши: Други
438 0809 30 30 Кайсии, череши, праскови (вкл. брюнони и нектарини), сливи и трънки, пресни: Праскови, вкл. брюнони и нектарини: Други: Брюнони и нектарини
439 0809 40 05 Кайсии, череши, праскови (вкл. брюнони и нектарини), сливи и трънки, пресни: Сливи и трънки: Сливи
440 0810 10 00 Други плодове, пресни: Ягоди
441 0810 20 10 Други плодове, пресни: Малини, къпини или черници, кръстоска на малина и къпина: Малини
442 0810 50 00 Други плодове, пресни: Киви
443 0810 70 00 Други плодове, пресни: Райски ябълки
444 0812 10 00 Плодове и черупкови плодове, временно консервирани, но негодни за директна консумация в това състояние: Череши
445 0901 11 00 Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа: Кафе сурово: Недекофеинизирано
446 0901 12 00 Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа: Кафе сурово: Декофеинизирано
447 0901 21 00 Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа: Кафе печено: Недекофеинизирано
448 0901 22 00 Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа: Кафе печено: Декофеинизирано
449 0901 90 90 Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа: Други: Заместители на кафе, съдържащи кафе
450 1101 00 11     Брашно пшенично или брашно от смес от пшеница и ръж: Пшенично брашно: От твърда пшеница 
451 1101 00 15      Брашно пшенично или брашно от смес от пшеница и ръж: Пшенично брашно: От лимец и лека пшеница
452 1101 00 90     Брашно пшенично или брашно от смес от пшеница и ръж: От смес от пшеница и ръж
453 1202 41 00 Фъстъци непечени, нито претърпели друга топлинна обработка, дори обелени или натрошени: С черупки
454 1202 42 00 Фъстъци непечени, нито претърпели друга топлинна обработка, дори обелени или натрошени: Без черупки, дори натрошени
455 1509 20 00 Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени: Необработено маслиново масло "Extra virgin"
456 1509 90 00 Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени: Други
457 1511 90 11 Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени: Твърди фракции: Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
458 1511 90 19 Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени: Търди фракции: Представени по друг начин
459 1512 11 91 Слънчогледово масло, памучно масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени: Слънчогледово масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции: Сурови масла: Други: От слънчоглед
460 1512 11 99 Слънчогледово масло, памучно масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени: Слънчогледово масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции: Сурови масла: Други: От шафранка (safflower)
461 1601 00 10 Колбаси и подобни продукти от месо, карантии, кръв  или насекоми; приготвени храни на база на тези продукти: От черен дроб
462 1601 00 91 Колбаси и подобни продукти от месо, карантии, кръв  или насекоми; приготвени храни на база на тези продукти: Други: Колбаси, сухи или за намазване, без топлинна обработка
463 1601 00 99 Колбаси и подобни продукти от месо, карантии, кръв  или насекоми; приготвени храни на база на тези продукти: Други
464 1602 10 00 Други приготвени храни и консерви от месо, карантии, кръв или насекоми: Приготвени храни, хомогенизирани
465 1602 20 10 Други приготвени храни и консерви от месо, карантии, кръв или насекоми: От черен дроб от всякакви животни: От гъски или от патици
466 1602 20 90 Други приготвени храни и консерви от месо, карантии, кръв или насекоми: От черен дроб от всякакви животни: Други
467 1602 31 11 Други приготвени храни и консерви от месо, карантии, кръв или насекоми: От домашни птици от № 0105: От пуйки: Съдържащи тегловно 57% или повече месо или карантии от домашни птици: Съдържащи изключително месо от пуйки без топлинна обработка