Търсене в банкови сметки

Изберете вид плащане и офис на НАП, за да получите данни за точната банкова сметка

Напред

Списъци с банкови сметки и кодове за плащане

Списък на банковите сметки на НАП
18.01.2021

Банкови сметки за частни държавни вземания и за длъжници в несъстоятелност
08.02.2021

Банкови сметки принудително събиране на публичните вземания
18.01.2021

Банкови сметки на ТД „Големи данъкоплатци и осигурители”
08.02.2021

Банкова сметка за плащане на ДДС по MOSS и OSS/IOSS (специални режими „в Съюза“, „извън Съюза“ и “Внос’) в евро
26.10.2021

Банкови сметки за внасяне на сумите за обезпечения по ДОПК и ЗДДС в ТД на НАП
12.04.2021

Банкова сметка за събиране и превеждане на суми от осигурителни вноски и данъци в полза на други държави членки на ЕС (в евро)
08.02.2021

Банкова сметка за глоби на КАТ
08.02.2021

Списък на банковите сметки за плащане на местни данъци и такси
29.10.2021