Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Публичен бюлетин на фирмите, регистрирани по ДДС

Системата дава възможност за търсене в база данни по БУЛСТАТ, име или част от името на фирмата.

Пълен списък на регистрираните по ДДС


Услугата дава възможност за получаване на пълния списък на регистрираните по ЗДДС лица по електронна поща.

За да се ползва е необходима заявка за електронен абонамент чрез регистрация с име, имейл адреси периодичност.

В зависимост от избраната опция, списъкът се получава ежеседмично, месечно или еднократно.

Целият процес по регистрацията и изтеглянето на бюлетина със списъка отнема няколко минути. Общият брой допустими сваляния на бюлетина от една заявка е пет пъти.

Справки

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!