Дата на публикуване:

Директива 2008/9/ЕО на Съвета за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност

Apr 7, 2021