Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86

Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Дата на публикуване: Jul 8, 2022