Дата на публикуване:

Указание 20-00-171 от 09.09.2016 г. относно обезпечения при доставки на течни горива по чл. 176в от ЗДДС

Feb 18, 2021
1,050 KB

Указание 20-00-171 от 09.09.2016 г. относно обезпечения при доставки на течни горива по чл. 176в от ЗДДС