Z6_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E0
Z7_PPGAHG8009MS40QPEBC9DN30E1

СЪДЪРЖАНИЕ

Публикувана е Заповед № З-ЦУ-609/25.03.2024 г. на изпълнителния директор на НАП, с която се указва формата, структурата и валидационната схема на файла за подаване на информация към Централната електронна система с информация за плащанията (Central Electronic System of Payment information - CESOP)  от електронните регистри, водени от доставчиците на платежни услуги за получателите и плащанията във връзка с трансграничните плащания, съгласно чл. 123а от ЗДДС.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!