Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Подаване на данни от ФУ чрез дистанционната връзка с НАП

Дата на публикуване: Dec 4, 2020
37 KB

Подаване на данни от фискални устройства чрез дистанционна връзка към сървъра на НАП.