Офис Смолян

Адрес:бул.„България” 12

Код:4700

Телефон:Телефон: 0301/ 60 200;
За въпроси по данъчно–осигурително законодателство: 0301/ 60 215; 
0301/ 60 249

E-mail:[email protected]

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

В района на офис Смолян е изнесено работно място Девин.

В офиса има банково гише на Инвестбанк

Информация за клиенти с увреждания