Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO4

Централно управление на НАП

Адрес: бул. „Дондуков” 52

Код:1000

Телефон: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700

E-mail:nap@nra.bg

Работно време

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика" 

ТД на НАП София

Адрес:ул. „Аксаков“ № 21

Код:1000

Телефон:02/ 98593821; 

За регистрация по ЗДДС: 02/98596789; 02/98593399.

E-mail:td_sofia_grad@ro22.nra.bg

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни

Информация за клиенти с увреждания

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

Адресиране на писмените запитвания към НАП

 

Териториална дирекция "Средни данъкоплатци и осигурители"

Адрес:гр. София, ул. „Шести септември“ №10, в сградата на офис на НАП „Център“

Код:1000

Телефони:

Деловодство, ет. 1 - 02/81 06 659; 02/81 06 576

Отдел „Обслужване“, ет. 1 - 02/ 81 06 693; 02/81 06 705; 02/81 06 698;

Отдел "Обработка на плащания и задължения", ет. 2 - 02/ 81 06 546; 02/ 81 06 547 

Отдел: „Събиране“ - ет. 2 - 02/81 06 553; 02/81 06 543

Отдел „Ревизии и проверки“ – ет. 2 и ет. 3 - 02/81 06 745; 02/81 06 660

E-mail:  td_sdo@ro32.nra.bg

Работно време: Понеделник до петък - от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни

 

Информация за клиенти с увреждания

 

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

Адресиране на писмените запитвания към НАП

ТД "Големи данъкоплатци и осигурители"

Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” София

Офис Център

Офис София - област

Офис Сердика

Офис Оборище

Офис Надежда

Офис Младост

Обслужва клиентите с постоянен адрес в район Младост и Студентски

Адрес: бул. "Цариградско шосе" №111 /в сградата на Изпълнителна агенция "Държавна собственост" към Министерство на отбраната/

Код:1784

Телефон:02/ 9760492; 02/ 9760488

E-mail:ro2215_delov@ro22.nra.bg

Работно време

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

Адресиране на писмените запитвания към НАП

 

Офис Люлин

Обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Люлин, Илинден, Връбница и квартал Обеля

Адрес: бул.„Захари Стоянов” 15

Код:1336

Телефон:02/ 9211728;
02/ 9211765

E-mail:ro2219_delov@ro22.nra.bg

Работно време

Понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Събота и неделя: Почивни дни 

Информация за клиенти с увреждания

 

Контакти с Централно управление на НАП 

Контакти с териториалните структури на НАП

Контакти с дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика"

Адресиране на писмените запитвания към НАП

 


 

Офис Красно село

Офис Красна поляна

Офис Изток

Офис Витоша