Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM800B5
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CB6

Спогодба между РБългария и КНР за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци

Дата на публикуване: Feb 22, 2021
259 KB

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото