Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM800B5
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CB6

Спогодба между Република България и Република Беларус за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

Дата на публикуване: Feb 16, 2021
257 KB

Спогодба между Република България и Република Беларус за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото