Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDI4Q2
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDI460

Регистър на одобрените модели Електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и средства за измерване

Дата на публикуване: May 13, 2024