Z6_PPGAHG8001UBE0Q3SS4E231D21
Z7_PPGAHG8001UBE0Q3SS4E231DA4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/ – „Предоставяне на достъп до публичния регистър на обменните бюра“ – № 1898

Услугата предоставя възможност за проверка дали конкретно лице е вписано в Регистър на обменните бюра, като лице имащо право да извършва по занятие обмяна на валута в наличност.  Услугата  предоставя информация и за адресите на обектите, от които лицето извършва тази дейност.

Справката може да се извърши по идентификатор или наименование на лицето.

Срок 

Справката е актуална към момента на извършването.

Къде се намира регистъра?

Регистъра е достъпен от портала за електронни услуги със свободен достъп.  

Резултат

Получена информация за регистрацията и обектите за обмяна на валута на конкретно лице

Дължим ли такси

НАП не събира такси за ползване на услугата.

Санкция

Няма

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!