Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3O22
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SP4

СЪДЪРЖАНИЕ

Местни данъци и такси – данък сгради, такса смети и данъци върху превозните средства може да се плащат безналично с платежно нареждане/вносна бележка по банкова сметка на съответната община, с пощенски запис или в брой в съответната община. 

За въпроси, допълнителна информация или несъответствия се свържете с общинските власти по местонахождение на имота или месторегистрация на превозното средство.

 

Местни данъци и такси

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!