Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименованието на услугата е: "Предоставяне на справка за актуалното състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъка върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски"

 

За кого е услугата?

Услугата дава възможност на предприятия и самоосигуряващи се лица (по смисъла на КСО) – платци на доходи, да получат справка за подадените от тях данни за изплатените през годината доходи по извънтрудови правоотношения на физически лица, както и удържания данък и задължителни осигурителни вноски.

 

Как и къде ползваме услугата?

При устно заявяване на услугата на място в ТД/офис на НАП, се предоставя справка, генерирана от информационната система на НАП.
След идентификация с ПИК на НАП или КЕП на електронния портал на приходната агенция, може да се подаде заявка за получаване на справката, която се визуализира в електронен формат.

 

Резултат

Предоставена справка за подадена в НАП по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ информация.

 

Срок 

Справката се предоставя по инициатива на лицето.

 

Такси

НАП не събира такси за ползване на услугата.

 

Санкция 

Няма
 

Справки

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!