Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Информационна система „Контрол на горивата” позволява подаване на данни за доставки на течни горива от доставчици/получатели на течни горива, съгласно чл. 118, ал.10 от ЗДДС, чрез електронната услуга в Портала за електронни услуги на НАП.

Задължените лица, извършващи търговия с течни горива в обекти с монтирана електронна система с фискална памет /ЕСФП/ за отчитане на продажбите подават данни за доставки на горива в търговски обекти чрез клавиатурата на електронната система с фискална памет (ЕСФП):

При доставки на горива в търговски обекти (бензиностанции, газстанции и др.), през ЕСФП се посочват вида и номера на документа за доставка и ЕИК на издателя на документа. Съгласно чл. 59а, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. задължително се посочва номер на е-АДД/ЕАД.

Полето „Вид и номер на документа за доставка“ указва вида на документа, като  код 01 се избира при доставка на гориво с е-АДД (акцизна данъчна декларация), а код 02 с ЕАД (единен административен документ). И в двата случая се попълват 20 разряда, от които старшите два знака показват вида на документа, а следващите 18 съдържат номера на документа. Когато номерът е по-малък от 18 знака, останалите разряда се допълват от ляво с нули.

Вижте: Програмните продукти

Документи

Образец на е-АДД (акцизна данъчна декларация)
16.03.2021

Списък с пощенски станции
31.01.2024

Търговия с горива,Закон за ДДС,Наредба Н-18/13.12.2006 г.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!