Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKILV6
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKID01

З-ЦУ-109 от 22.01.2021 г. за безвъзмездна финансова помощ по схема за набиране на заявления за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП по ОПИК

Дата на публикуване: Feb 26, 2021