Z6_PPGAHG80018A70QTLBJ5KS0GO7
Z7_PPGAHG80018A70QTLBJ5KS0GU1

Вътрешни правила за оборот на електронните документи и документи на хартиен носител в НАП

Дата на публикуване: Jun 5, 2023