Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя - 2023

Дата на публикуване: Apr 4, 2023
10,728 KB

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 2023