Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименовани

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/ – „Справка за лица, регистрирани по ЗДДС и лица, получили разрешение за прилагане на режим на касова отчетност на ДДС“ – № 2657

Услугата предоставя възможност за проверка дали конкретно лице е регистрирано по ЗДДС и дали има разрешение за прилагане на режим за касова отчетност по ЗДДС.

Справката може да се извърши по идентификатор на лицето в Портала за електронни услуги със свободен достъп.

Срок за ползване на услугата

Справката е актуална към монета на извършването.

Как и къде ползваме услугата

Услугата е достъпна в портала за електронни услуги със свободен достъп.  

Резултат от услугата

Получена информация за регистрацията  по ЗДДС на конкретно лице, датата на регистрация/дерегистрация, основанието за регистрация и датата, от която може да прилага режим на касова отчетност по ЗДДС и обектите за обмяна на валута на конкретно лице.

Дължим ли такси

НАП не събира такси за ползване на услугата.

Санкция

няма

Деклариране ДДС и Интрастат,ДДС в България

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!